Teşekkür

           Değerli Katılımcılar;

Siz    değerli    araştırmacılara,    Harran    Üniversitesi’nde    düzenle- diğimiz     1.     Uluslararası,     4.     Ulusal     Kültürlerarası     Hemşirelik Kongresi ”ne katılımınızdan dolayı, teşekkür ederiz. “Kongre Düzenleme Kurulu” adına Kongre Başkanları Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ana Sayfa
Şanlıurfa    Aşçılar    ve    Pastacılar Derneği,    "1.    Uluslararası,    4.    Ulusal Kültürlerarası     Hemşirelik     Kongresi" kapsamında,     22     Ekim     2017     pazar günü     Prof.     Dr.     Gülbu     TANRIVERDİ tarafından      verilen      "HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL    YETERLİLİK    NASIL    GELİŞ- TİRİLİR?   temalı   kursun   "katılımcılarına özel"      " Yöresel      Yemek      Sunumu " yapılmıştır.
ÖNEMLİ DUYURU
       © 2017 (1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye)
Son Güncelleme: 11.01.2018 Perşembe  15.02
Diğer Sayfalar
KURS HABERİ
1.   Uluslarası,   4.   Ulusal   Kültürlerarası   Hemşirelik Kongresi    Kongre    Kitabı    İnsan    Bilimleri    Dergisi    - Journal of Human Sciences ” de yayımlanmıştır. İnsan Bilimleri Dergisi - Journal of Human Sciences              Kongre Sekreteryası
Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır.
Fotoğrafların devamı  kongre facebook sayfasındadır.
Bilgi için:
KONGRE DUYURULARI Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır. Fotoğrafların devamı kongre facebook sayfasındadır.

Teşekkür

Değerli Katılımcılar;

Siz    değerli    araştırmacılara,    Harran    Üniversitesi’nde düzenle-diğimiz   1.   Uluslararası,   4.   Ulusal   Kültürlerarası Hemşirelik    Kongresi ”ne    katılımınızdan    dolayı, teşekkür ederiz. “Kongre Düzenleme Kurulu” adına Kongre Başkanları Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
KONGRE DUYURUSU
Harran Evleri - Şanlıurfa
Ana Sayfa
ÖNEMLİ DUYURU
Şanlıurfa      Aşçılar      ve      Pastacılar      Derneği,      "1. Uluslararası,    4.    Ulusal    Kültürlerarası    Hemşirelik    Kongresi" kapsamında,    22    Ekim    2017    pazar    günü    Prof.    Dr.    Gülbu TANRIVERDİ    tarafından    verilen    "HEMŞİRELERDE    KÜLTÜREL YETERLİLİK   NASIL   GELİŞTİRİLİR?   temalı   kursun   "katılımcılarına özel" " Yöresel Yemek Sunumu " yapmıştır.
KURS HABERİ
Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır.
“Kongre Fotoğrafları” kongre facebook sayfasındadır.
“Kongre Fotoğrafları”nın devamı kongre facebook sayfasındadır.
1.     Uluslarası,     4.     Ulusal     Kültürlerarası Hemşirelik     Kongresi     Kongre     Kitabı     İnsan Bilimleri   Dergisi   -   Journal   of   Human   Sciences de yayımlanmıştır. İnsan Bilimleri Dergisi - Journal of Human Sciences        Kongre Sekreteryası
Bilgi için: